Ja tak til busgade ved Nørrebro Station

Busgaden på Nørrebrogade må gerne starte ved Nørrebro Station, hvis det står til Bispebjerg Lokaludvalg. Og det skal kun være busser og cykler, der kan køre i begge retninger på under højbanen. Det konkluderer Bispebjerg Lokaludvalg efter at have haft forslaget om busgade på Nørrebrogade i høring. Løsning vil skabe bedre forhold for den kollektive trafik og de bløde trafikanter på Nørrebrogade. Løsningen vil dog også få trafikken på nogle af Bispebjergs andre veje til at stige med op til 30%.Lokaludvalget anbefaler derfor samtidig, at der sætte en række initiativer i gang som kan afbøde de værste trafikale konsekvenser for beboere i området.

  • Pendlerparkering. Nordvestkvarteret kan risikere at blive en stor parkeringsplads for pendlere. Derfor foreslår Lokaludvalget en parkeringsordning i området.
  • Ensretning af Lygten. Der vil komme flere biler på Lygten og Ndr. Fasanvej, og derfor foreslår Lokaludvalget en ensretning af trafikken fra syd mod nord.
  • Fornyelse af byrum. Lokaludvalget ser frem til, at der bliver lavet fornyelser af byrummet ved Nørrebro Station. Fornyelser, der kan gøre hele området, mere attraktrivt og sammenhængende, men som også inddrager Alexandra Plads, Norvestpassagen og den kommende “Sydvestpassage” mellem Ørnevej og Glenteparken.
  • Aflastning af sideveje.  De små veje langs Frederikssundsvej bliver yderligere belastet af trafik, når busgaden etableres. Derfor foreslår Lokaludvalget, at der laves trafikbegrænsende initiativer, der kan afværge noget af trafikken.

Mere information
Link til høringsmateriale og -svar Busgade ved Nørrebro Station?