KVARTERBESKRIVELSER

De 5 kvarterer i Bispebjerg

Bispebjerg grænser op til bydelene Østerbro, Nørrebro, Vanløse og Brønshøj-Husum og mod nord er grænsen Gladsaxe og Gentofte kommuner. Bydelen dækker et stort areal, og rummer 54.346 indbyggere (marts 2023) svarende til en pæn kommunestørrelse, som eksempelvis Lyngby Taarbæk.

Bispebjerg er meget sammensat med store forskelle på områderne, og derfor er den opdelt i 5 kvarterer – Utterslev, Emdrup, Nordvest, Bispebjerg og Ryparken-Lundehus. Grænserne mellem kvarterne er flydende, og indgår ikke i en formel, kommunal distriktsinddeling – men her i bydelsplanen fungerer inddelingen som ramme for lokaludvalgets beskrivelse af områdernes egenart, udfordringer og potentialer.