RYPARKEN-LUNDEHUS

Visionært boligområde, grønne områder, trafikale udfordringer, manglende fælleskaber, omdannelser på vej.

EGENART

I 1930’erne udviklede Ryparken sig fra bare marker til boligområde med det nyeste indenfor parkbebyggelser. Området er visionært planlagt med grønne områder lige uden for beboernes hoveddøre og med fællesskaber på tværs. Da Helsingørmotorvejen blev bygget, blev kvarteret skarpt opdelt med store almene boligområder på den ene side af motorvejen og Lundehusområdets villa- og parcelhuse sammen med de almene rækkehuse på den anden side. Ryparken er rig på rekreative områder – med Emdrup Sø, Søgårdshave, Lersøparken og kolonihaveparken, Ryvangens Naturpark, Mindelunden og Svanemøllens kaserneområde, hvor de sidstnævnte dog ligger i Østerbro bydel.

To store projekter, som lokaludvalget har kæmpet for, er undervejs. Ryparkens Idrætscenter gennemgår en større omdannelse med nye faciliteter og nyt indgangsparti. På den anden side af motorvejen ved Lundehuskirken, etableres Lundehustorvet netop nu, der vil blive et samlingssted for området.

Området har mange gode kvaliteter, men på trods af de mange herlighedsværdier er der behov i kvarteret, der ikke bliver dækket; særligt i Ryparken-området. Manglen på fællesskaber, butiksdød, utryghed og frustrationer over stigende trafikale udfordringer og støj er emner, som oftest bringes op. Ryparken er klemt inde mellem kaserne, jernbane og motorvejen.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Selvom Ryparken-Lundehus rummer mange kvaliteter, så har det henover flere år udviklet sig i den forkerte retning. Bispebjerg Lokaludvalg ønsker at bremse den negative udvikling, og har i mange år arbejdet for, at Københavns Kommune afsætter ressourcer til at igangsætte tiltag, som arbejder forebyggende med området. Konkret har Bispebjerg Lokaludvalg peget på, at der er behov for at løse områdets isolation ved at skabe bedre stiforbindelser og offentlige transportforhold.

Etablering af den nye halvø og bydel Lynetteholmen vil medføre væsentligt øget trafik på Helsingørmotorvejen. Derfor ønsker de lokale en delvis overdækning af motorvejen, hvor den ligger lavt, for både at skabe bedre sammenhæng mellem Ryparken og Lundehusområdet samt for at mindske støj og partikelforurening fra motorvejen.

Ryparken er en del af Bispebjerg, men det er ikke altid, at de kulturelle og borgerrettede tilbud når området. Der er fx langt fra Ryparken hen til BIBLIOTEKET på Rentemestervej og der er ikke mange tværgående buslinjer. Mange beboere tager ud af bydelen, når de skal benytte kommunale tilbud, hvorfor der er behov for at se på, hvordan der kan skabes en bedre borgerrettet service i kvarteret.

Kvarteret er præget af butikslukninger, og er fattigt på opholds– og samlingssteder. Selv om både Lundehustorvet og Idrætsanlægget er under omdannelse, så er der flere byrum, der trænger til en opgradering, så de kan blive attraktive uformelle mødesteder for kvarterets beboere.
Derudover er der behov for kommunikation mellem områderne og beboerne, så man er opmærksom på de aktiviteter og tilbud, der er i kvarteret. Der er allerede flere lokale aktører, der skaber spændende aktiviteter, men som gerne skulle nå endnu bredere ud. Lokale fællesskaber og faciliteter, hvor de kan udfolde sig, efterspørges ofte. Lokaludvalget arbejder for at understøtte de lokale initiativer, der samler beboerne, og giver fællesskab i kvarteret.