EMDRUP

Villakvarter, ressourcestærke beboere, potentiale for levende byliv, naturfokus.

EGENART

Emdrup landsby lå engang langt udenfor København, men i takt med at København er vokset, er den nu en del af byen og resterne af landsbyen er i dag svære at se. Emdrup er et udpræget villakvarter, som strækker sig fra Utterslev Mose til Emdrup Sø og grænsende op til Gladsaxe og Gentofte Kommune. Her finder vi de store dyre villaer og små gamle huse. Enkelte steder rummer kvarteret også almene boliger, herunder Kantorparken og de karakteristiske Atelierhuse for kunstnere ved Grønnemose Allé.

Ud til Tuborgvej findes Campus Emdrup med videregående uddannelser. Emdrup Torv er først og fremmest en busholdeplads, men rummer også en smule handelsliv. Emdrup rummer også KFUM parken med mange idræts- og fritidsmuligheder. Beboerne i Emdrup er organiseret i en stor og stærk grundejerforening og en række vejlaug. Kvarteret bebos af ressourcestærke borgere, der til en vis grad udgør et modstykke til de nærliggende kvarterer.

Emdrup ligger på grænsen til Københavns omegnskommuner, og har et vist forstadspræg. Der efterspørges til dels et mere levende byliv, men Emdrup påskønnes også for at være et roligt kvarter, hvor man hurtigt og nemt kan tage til fx Nordvest eller brokvartererne, hvis man vil have mere byliv. Byliv er selvfølgelig mange ting – det kan også være at hilse på naboen over hækken eller gå en tur med hunden i de nære omgivelser. Det skal vi huske på, når vi udvikler byen.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Området har få butikker, men på grund af nærheden til Søborgs handelsliv, udgør dette ikke en væsentlig hindring for adgang til et godt handelsliv. Emdrup har særligt to steder med potentielt byliv: Emdrup Torv og Emdrup Campus – og så selvfølgelig Lundehustorvet, som er godt på vej med etableringen (se mere under Ryparken-Lundehusområdet). Emdrup Torv er primært en busholdeplads med potentiale for et mere spændende byliv for nærområdets beboere. Herudover vil udbygningen af Emdrup Campus ved Tuborgvej give mulighed for udvikling af et spændende studiemiljø, som forhåbentlig vil sætte spor i de nærliggende byrum.

På Emdrupvej har en række beboere opkøbt et tidligere havecenter for at sikre erhvervets fortsatte eksistens i området – det hedder nu Havero. Det bruges til foreningsbaserede aktiviteter, foredrag og måske på sigt omdannelse til mikrobageri. Ved Emdrup Sø er der også opstået et nyt netværk kaldet Emdrup Søs Venner, som har fokus på søens vandkvalitet.

Selv om Emdrup i forvejen er et grønt kvarter, kan der sagtens tænkes mere begrønning. Nogle beboere er optaget af at skabe mere grønt langs de større veje som Emdrupvej, men der kunne også arbejdes med at fremme biodiversiteten i haverne, som grænser op til mosen.