Utterslev

Idyllisk landsbykarakter, naturpotentialer, mangfoldighed, fællesskaber og levende torv.

EGENART

Utterslev Torv, Utterslev Mose og villakvarterer ligger i et let bakket landskab med reminiscenser af den idylliske landsby som gadekæret ved torvet, det stjerneformede vejnet og det karakteristiske børnekulturhus Sokkelundlille. Utterslev Mose er det næststørste naturområde i København; et moselandskab fordelt over to bydele med søer, kanaler, stier, plæner, engarealer og krat. Fårefolden giver en helt unik oplevelse, når man færdes i området, og naturværkstedet Streyf er flittigt besøgt af foreninger og skoler.

Derudover er Utterslev også et blandet bolig- og studieområde – et dynamisk område, hvor nye cafeer og spisesteder er begyndt at poppe op, og HF Efterslægten med de mange studerende er også et markant indslag i kvarteret.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Bispebjerg Lokaludvalg har i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet for en helhedsplan for Utterslev Mose. Naturen skal bydes indenfor i villahaverne og skabe faunapassager, og i dette arbejde spiller lokale foreninger en vigtig rolle. Derudover skal der arbejdes for en mere ekstensiv naturpleje i mosen til gavn for biodiversiteten og muligheder for forbedringer af vandkvaliteten.

Mosen rummer allerede en række fællesskaber som græsningslauget og naturplejelauget. I 2017 kom kogræsserlauget til Højmosen, og i 2021 blev der etableret en forening kaldet Mosens Venner. Lokaludvalget har haft en finger med i spillet i begge af de nytilkomne foreninger. De mange gode fællesskaber omkring mosen er med til at synliggøre ejerskabet og kærligheden til mosen og ønskerne om en endnu bedre mose. Sammen med Brønshøj-Husum Lokaludvalg kæmpes der fortsat for bedre vandkvalitet, da mosen er stærkt forurenet, og lever ikke op til EU’s vandrammedirektiv, men oprensning er dyrt, og står ikke øverst på politikernes agenda. Derfor skal der findes alternative metoder, som forbedrer vandkvaliteten.

Foruden villaer, er der også etageejendomme tæt på Utterslev Mose. Store dele af disse er udsatte byområder, og det skaber et synligt skel mellem de forskellige boformer, hvor det er tydeligt, at forskellighederne mødes. Der skal arbejdes for, at alle har let adgang til mosens naturværdier, og har de fornødne tilbud tæt på deres bolig.
I området, hvor Utterslev møder Nordvest, er der ofte udfordringer med utryghed, derfor arbejder lokaludvalget for at trygheden øges i området i samarbejde med kvarterets borgere og relevante offentlige instanser.

Omkring Utterslev Torv er et nyt spirende fællesskab også på vej, nemlig Utterslev Torvs Kulturforening. Fællesskabet er drevet af folkene bag den nye bodega Dorthea’s Bar i tæt samarbejde med Mamma Mia, Sokkelundlille, HF Efterslægten og de øvrige erhvervsdrivende omkring torvet. Der arbejdes på at skabe et mere levende bymiljø på og omkring Utterslev Torv, og indtil videre er der arrangeret events for påske, høstfest, halloween og julefest. Men nye fællesskaber kræver også faciliteter og plads til udstyr. Sokkelundlille har ønsker om bedre udendørs faciliteter og den tidligere Områdefornyelse Nordvest arbejdede på en grøn cykelrute gennem Rentemestervej, som potentielt vil krydse over Utterslev Torv. Mange piblende initiativer skal gerne forenes og samles til en helhed, der styrker torvet som et samlingssted i kvarteret.