Nordvest

Industrikvarter, mangfoldigt, udfordringer med trafik og utryghed, erhvervsliv og grønne områder.

EGENART

Nordvest er det selvgroede industrikvarter med store spring i højde og drøjde. Nørrebro Station summer af liv og selvbestaltede initiativer og Frederikssundsvej, med det mangfoldige handelsliv, deler Nordvest i to halvdele.

Området omkring Rentemestervej er et levn fra tiden, hvor industrien stadig boede i byen; en tidslomme, som giver kvarteret et helt unikt præg. Dele af området er udpeget som kreativ zone, og er et fornemt eksempel på et blandet kvarter, hvor autoværksteder, lejeboliger, parcelhuse, forretninger, virksomheder, ungdomshus, hamam, moske, tankstation, borgerservice og bibliotek ligger klos op ad hinanden.

Fuglekvarteret, på den anden side af Frederikssundsvej, deler sig i to: Mod Nattergalevej bærer området præg af ”haveby” med fine forhaver til boligerne, hvor området mellem Glentevej og Frederikssundsvej i højere grad minder om Rentemestervejområdet.

Der er ikke nødvendigvis stærke traditioner for organiserede netværk, men der er stærk opbakning til lokale mærkesager som eksempelvis den tidligere midlertidige park, NV Autopark og senest sagen omkring ”Bevar Fuglereden”; en bygning som var i fare for nedrivning. Nordvest er et mangfoldigt kvarter. Engang bosatte man sig i Nordvest, hvis ikke man kunne få en bolig i de ”rigtige” brokvarterer, men nu er det et område som positivt tilvælges og entreprenante kræfter er tiltrukket af området, som bidrager til et skabende og kreativt miljø. Rentemestervej kan ses som akse mellem bydelens kulturtilbud fra Lygten Station, Teaterhuset Batida, BIBLIOTEKET op til børnekulturhus Sokkelundlille på Utterslev Torv.

Gader og veje fremstår flere steder nedslidte med kaotisk parkering og trafikforhold for alle; gående, cyklister og bilister.

Selvom Nordvest er et sprudlende kvarter med et levende byliv, er det også et udsat byområde med fattigdom og sociale udfordringer. Der er mange mennesker, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og har brug for en ekstra hånd. Samtidig har Nordvest altid været et sted med stor rummelighed, og hvor vi er stolte af, at der er plads til alle, men det kræver også, at der er de rette tilbud, så udfordringerne ikke tager over.

UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Her er mange små boliger og få familieboliger. Det betyder, at boligsammensætningen forbliver skæv i forhold til andre københavnske kvarterer. Bispebjerg Lokaludvalg skal understøtte en udvikling i området, som sikrer flere familieboliger gennem lokalplanlægningen.

Nordvest er det nye smarte kvarter, men vi skal sikre, at omdannelsen sker med respekt for den eksisterende befolkningssammensætning og erhvervskultur. Vi skal sikre unikke bymiljøer, som giver indblik i den industrielle kulturarv, og derfor skal omdannelse ske med respekt for kvarterets egenart og med øje for kvarterets mangler. I 2022 blev den bevarende lokalplan for Provstevej kvarteret vedtaget. Reelt er det en opgradering af den gamle lokalplan fra 1995, men i den nye plan er hele 98 bygninger udpeget som bevaringsværdige mod de blot 7 bygninger i den tidligere version. Derudover stilles også store krav til nybyggeriers udformning, så kvarterets brogede karakter fastholdes og der sættes et stop for boliger under 50 m2. Samlet set er den en stor succes for det, som lokaludvalget har kæmpet for i mange år.

Nu har lokaludvalget øjnene rettet mod Fuglekvarteret, som på mange måder ligner Provstevejkvarteret. Her er også en skøn blanding af boliger og erhverv, men en gentrificering er i fuld gang med at udviske kvarterets egenart og derfor vil en bevarende lokalplan for området mellem Glentevej, Lærkevej, Frederikssundsvej og Nordre Fasanvej hjælpe med at sikre en balanceret udvikling af området.

Trafikale udfordringer er noget, der fylder meget i Nordvest. I forhold til parkering er der allerede 3 timers p-zoner i flere områder, og nye p-zoner er på vej, men beboere såvel som erhverv oplever, at der er et stort pres på p-pladserne, samtidig med at private p-huse og kældre står tomme. Trafikken er selvfølgelig værst på de store gennemgående veje som Tomsgårdsvej, Hulgårdsvej og Borups Allé, men inde i boligområderne opleves den daglige trafik som kaotisk, farlig og uoverskuelig for de bløde trafikanter. Der bør derfor arbejdes med trafikplaner, som sikrer bedre afvikling i området. Derudover skal forbindelserne for cyklister forbedres, hvilket lokaludvalget arbejder for, bl.a. gennem Rentemestervej-ruten, der skal gå fra cykeltunnellen Nordvestpassagen og ud forbi Utterslev Torv.

Den oplevede utryghed er til tider markant i mindre lokale områder af Nordvest, og her er der behov for at arbejde med byrum og andre kriminalpræventive indsatser.

Nordvest har plads til alle, og vi skal værne om vores mangfoldighed og diversitet, der for mange beboere er et klart tilvalg. For at bibeholde denne rummelighed er det nødvendigt, at der er de rette tilbud, og at de arbejder sammen i kvarteret, når der opstår udfordringer. Lokaludvalget understøtter løbende, at de sociale tilbud har en plads i bydelen og de rette ressourcer – for både mennesker på kanten og naboer.

Nordvest har et levende erhvervsliv, og det ønsker lokaludvalget at bevare og udvikle. Erhvervet har stadig et kreativt og håndværksmæssigt præg, og vi skal sørge for, at det ikke forsvinder, bl.a. gennem fastholdelse af de kreative zoner. Der er behov for et stærkere netværk mellem kvarterets virksomheder, der forhåbentlig med tiden vil brede sig ud til Bispebjergs andre kvarterer.

Nordvest mangler grønne områder og lokale mødesteder. Gademiljøerne bør markant forbedres – med gode små, grønne opholdssteder. Kampen om pladsen til byens liv er særligt aktuel her i Nordvest, og derfor har lokaludvalget også øje for, at der i udkanten af bydelen findes en tom plads, kaldet ”Cirkusgrunden”, som i dag kun bruges en måned om året til cirkus – her er et stort potentiale til forbedringer.