Skitseforslag af Lundehus Torvet

STED by – og landskabsarkitekter har på baggrund af Bispebjerg Lokaludvalgs workshop d. 9 november om Lundehus Torvets fremtid udarbejdet et skitseforslag. Forslaget lægger vægt på de potentialer og udfordringer deltagere til workshoppen, mener torvet besidder.

De potentialer, der fremgik af deltagere at Lundehus Torvet besidder, er blandt andet mulighed for en sammenkobling til den grønne sti, møder mellem mennesker, fortællingen om Lygte åen, gode forudsætninger for liv hele døgnet og et bindeled mellem bolig og handel samt et lokal samlingspunkt i den grønne bydel.

De udfordringer, som Lundehus Torvet besidder er ifølge deltagere til workshoppen manglende opholds muligheder, et lokal samlingspunkt, torvet ligger langs motorvejen, høj hastighed på den gennemgående vej og en fragmenteret bydel.

På baggrund af ovenstående input fra deltagere har Sted by – og Landskabsarkitekter udarbejdet et skitseforslag, som har udmundet i en strategi for Lundehus Torvet, der fokuserer på:

  • At Lundehus Torvet skal være en urban lysning i den grønne bydel.
  • At fortællingen om Lygteåen genskabes.
  • At Lundehus Torvet skal fremstå som et præcist byrum, hvor afgræsningen og ankomst af torvet er klart markeret.
  • At skabe et byrum, der forbinder bydelen.
  • At skabe bevægelse, aktiviteter og ophold.

Du kan se tegninger, læse mere om strategien og skitseforslaget her. Her er et lille udsnit af de fine illustrationer STED by – og landskabsarkitekter har lavet af Lundehus Torvet på baggrund af input

 

 

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *