Indlæg af Clara

Bydelsavis fra oktober 2018

Bydelsavisen for oktober er på gaden! Bliv klogere på arrangementer, billedaften om Rentemestervej, industriens kulturarv, partikelforurening, områdefornyelse, lokaludvalget og meget andet. Læs den her.

Har du et godt indeklima?

Luftforureningseksperten Kåre Press-Kristensen dykker ned i Det Økologiske Råds mange målinger og viden om indeklimaforurening og giver gode råd til, hvordan vi skaber et sundere indeklima gennem simple tiltag.

Artikler og publikationer om Utterslev Mose

Publikationer: Helhedsplan for Utterslev Mose, Københavns Kommune Fakta og seværdigheder i Utterslev Mose Plejeplan  og registrering af Utterslev Mose, 2012 Lystfiskeri i Københavns Kommune, Københavns Kommune Fredning af Utterslev Mose, Københavns Kommune Frivillighed i det fri, Københavns Kommune Frivillig Naturplejer, Københavns Kommune Fuglefodrings pjece, Utterslev Mose, Københavns Kommune Spildevandsplan, 2011-2015, Gladsaxe Kommune Københavns Klimatilpasningsplan, Københavns Kommune […]

Vejledning om private fællesveje

Kunne du tænke dig at blive klogere på private fællesveje?  Så kan du hente viden og inspiration i vejledningen om private fællesveje. Vejledningen beskriver de muligheder og forpligtelser, der hører med til at være grundejer på en privat fællesvej.

Overførselssagen 2018 – Gode nyheder for Bispebjerg!

Der er nu indgået aftale om Overførselssagen for 2018! Der er sat mange penge af til børne- og ungeområdet, og der er kommet midler til mange af de sager Bispebjerg Lokaludvalg har arbejdet med: Der er afsat 76,7 millioner til anlæggelse af en tryg cykel – og gangforbindelse under S-Banen.

Borgerpanelets input til udvikling af Lundehustorvet

Bispebjerg Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med forarbejdet til at etablere et torv, kaldet Lundehustorvet, i området ved Fakta, Emdrup Vænge og Lundehuskirken. Projektet skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2018 med henblik på at opnå midler til selve anlæggelsen. Borgerrepræsentationen skal under budgetforhandlingerne i august drøfte, om der skal sættes midler […]