Heroinudlevering på Tomsgårdsvej

Københavns mest belastede narkomaner skal have et nyt behandlingstilbud, der kan bibringe dem en indholdsrig hverdag på afstand af de kriminelle misbrugsmiljøer på Vesterbro. Som led i det nye behandlingstilbud, får narkomanerne udleveret lægeordineret heroin, samtidig med at de modtager sociale, pædagogiske, sundhedsfaglige og erhvervsunderstøttende tilbud.

Socialforvaltningen anbefalinger, at det nye behandlingstilbud huses i lokaler på Tomsgårdsvej 17 – 19, 2. sal. Det vil placere det nye behandlingstilbud tæt på de to behandlingstilbud Stæren og Familieambulatoriet, som er tilbud til hårdt belastede narkomaner henholdsvis med og uden børn. Forvaltningen peger yderligere på, at lokalerne på Tomsgårdsvej indfrier de sikkerhedskrav, som skal gælde ved heroinudlevering, ligesom de ligger tæt på offentlige transportmuligheder. Endlig mener forvaltningen, at lokalområdet vil kunne rumme de nye brugere af tilbudet. Derfor foreslår forvaltningen, at Socialudvalget sender forslaget til høring i Bispbjerg Lokaludvalg og blandt de berørte naboer.

Bispebjerg Lokaludvalg er loren
Lokaludvalget har anbefalet Socialudvalget at se bort fra forvaltningens indstilling. 

”Vi har som Lokaludvalg ingen holdning til, om der skal udleveres lægeordineret heroin til en gruppe af Københavns narkomaner. Det er suverænt et anliggende for Borgerrepræsentationens medlemmer. Vi har dog en klar holdning om, at timingen af forslaget er uheldigt, og at det vil udfordre de berørte naboers tolerance og rummelighed. Vi skal huske på, at de samme naboer for et år siden var gennem en intens debat om placering af ungdomshus på Dortheavej. Siden da har nogle naboer oplevet en stigende utryghed i deres hverdag, fordi der er grupper af lokale unge og udefrakommende voksne i alderen 20 – 25 år, som med mellemrum laver ballade i området omkring Ungdomshus. Vi mener, at naboerne skal have fred nu, mens der arbejdes intensivt på at finde løsninger på de uheldige situationen omkring Dortheavej”, udtaler Jørgen Rose, næstformand for Bispebjerg Lokaludvalg, der samtidig understreger, at der er tale om situationer, som ungdomshusets brugere ikke er årsag til.

Mere information
Download Bispebjerg Lokaludvalgs henvendelse til socialudvalget 
Download pressmeddelelsen fra Bispebjerg Lokaludvalg
Download socialforvaltningens indstilling til Socialudvalget