DET FYSISKE MILJØ

Bydelen skal have kvalitetsrige og varierede byrum med grønne elementer. Eksisterende grønne områder bevares og udvikles, og der skabes mere grønt i tætbebyggede områder. Der fokuseres på forbedret kollektiv trafik og cykelinfrastruktur til glæde for alle. Bred forståelse for værdien af kulturmiljøet og bevarelse af kulturarven er vigtig. Bydelen stræber efter balance mellem boliger, erhverv, institutioner og grønne områder samt håndtering af udfordringer i udsatte områder.