TEMAER OG UDVIKLINGSPRINCIPPER

Bydelsplanens visioner og indsatser er opdelt i temaer, der viser udfordringer, behov og muligheder for Bispebjerg, samt hvordan lokaludvalget vil arbejde i de kommende år. Der er gennemgående temaer, der går på tværs og der er temaer, der fokuserer på hhv. det fysiske miljø, det sociale miljø og på livet i byen. For hvert tema er der tilknyttet udviklingsprincipper for, hvad lokaludvalget vil arbejde for, samt eksempler på, hvad lokaludvalget kan gøre.