DET SOCIALE MILJØ

Målet er at sikre tryghed, forbedre sundhed, bevare erhverv og håndtere udsathed i Bispebjerg.