Bispebjerg Lokaludvalgs ønsker til Overførselssagen 2019

Borgerrepræsentationen forhandler overførselssagen i marts 2019, som en del af Budget 2018. Overførselssagen er fordeling af overskydende midler.

Bispebjerg Lokaludvalg har udarbejdet en ikke-prioriteret liste over ønsker til overførselssagen:

• Lundehustorvet:

Et lokalt mødested og torv til beboere i Ryparken-Lundehus

• Videreførelse af frivillighedskoordinator:

De 39 frivillighedsprojekter skal fortsætte, da de berører mange borgeres hverdagsliv og understøtter det frivillige grønne arbejde i byen.

• Værktøjer til håndtering af industriens kulturarv:

I flere lokalmiljøer er industriens kulturarv forsvundet. Der skal derfor udarbejdes et værktøj og en analyse af udviklingsmuligheder i industrielle kulturarvsmiljøer med fokus på bevaring. En sådan kortlægning er tiltrængt i Nordvest, hvor udvikling med fokus på enkeltbygninger går stærkt og den industrielle kulturarv og kulturmiljøet går tabt.

• Udehus til skolehaverne

Skolehaverne har masser af skoleklasser og dagsinstitutioner på besøg, der modtager undervisning. Men de har ingen undervisningsfaciliteter. Skolehavernes gamle træbarak nedbrændte i efteråret, som tidligere har været anvendt til undervisning, der ikke foregår i det fri. Der er udarbejdet et skitseprojekt, der kan bidrage til et fremtidigt undervisningslokale, så Skolehaverne kan undervise i alle sæsoner.

• Clean house

Clean House hjælper tidligere misbrugere med at få kompetencer og ressourcer til at indgå i samfundet igen. Clean House er flyttet til billigere lokaler på Ydre Nørrebro, men har stadigvæk en del brugere fra Bispebjerg og resten af København. Clean House fik midler fra Himmelblå Fonden til den social faglige indsats indtil maj 2019, men de mangler til resten af 2019.

• Genbevilling af FerieCamp i de udsatte byområder på Bispebjerg

FerieCamp er et aktivitetstilbud for børn i ferierne. Initiativet blev sparet væk i Budget 2019. I Bispebjerg bydel spiller FerieCamp en væsentlig rolle ift. at skabe tryghed, et socialt tilbud til børn og unge og tilknytning til foreningslivet. På den måde kan initiativet også være med til at forebygge kriminalitet i bydelen.

• Udvikling af Nørrebro station

Nørrebro Stationsområde bliver et vigtigt trafikknudepunkt i hovedstaden når Metro Cityringen åbner. I 2015 udarbejdede COBE arkitekter et ideoplæg til et fremtidigt Nørrebro Stationsområde i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, borgere og lokale interessenter. Dette ideoplæg bør realiseres, så stationsområdet bliver til mere end et transitområde. Det kan blive til et attraktivt grønt byrum med gode opholdsmuligheder og en stærk forbindelse mellem Nørrebro og Bispebjerg.

Læs Bispebjerg Lokaludvalgs brev til Økonomiudvalget, der beskriver bydelens ønsker, og dertilhørende økonomi, i forbindelse med overførselssagen 2019.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.