Vores forslag til budgetforhandlingerne 2020

I Bispebjerg Lokaludvalg har vi mange ønsker til hvordan bydelen kan løftes og gøres endnu bedre.

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2020, har vi sendt følgende forslag til Økonomiudvalget:

Glentevej, Ørnevej og Vibevej: Områdefornyelse Fuglekvarteret har udarbejdet et skybrudsprojekt der også forbedrer byrummene her. Projektet er både blevet besluttet og finansieret, men sat i bero på grund af anlægsloftet.

Nørrebro Stationsområde: der foreligger et ideforslag fra COBE arkitekterne, som vi bakker op om, læs mere her: https://www.magasinetkbh.dk/indhold/noerrebro-stationsomraade – efter en nylig udmelding fra Frank Jensen lyder det også som om at der er opbakning til at Nørrebro stationsområde bliver gentænkt og løftet! Se tidligere artikel: https://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/loefte-om-fornyelse-paa-noerrebro-station/

Frederiksborgvej: her vil vi gerne have afsat penge til sikre kryds, træer og tryghedsskabende lys

Lundehustorvet: dette projekt har været på tegnebrættet mange gange. Sammen med beboerne i området ønsker vi et lokalt, trygt og aktivt mødested. Se følgende skitse:

Værktøjer til håndtering af industriens kulturarv: Vi ønsker midler til udarbejdelsen af et planværktøj, der kan sikre den industrielle kulturarv.

Udehus til Skolehaverne:  Sidste efterår nedbrændte den gamle træbarak, som har været brugt, når undervisningen i skolehaverne ikke kunne foregå i det fri. Skolehaverne er i brug året rundt, og udvalget mener derfor, at der er tale om et akut problem, som man bør prioritere at finde penge til, så der kan blive bygget et tidssvarende undervisningslokale.

Lægehus til Bispebjerg. Der er et presserende behov på Bispebjerg for at finde egnede lokaler til praktiserende læger, og vi ved at kommunen er opmærksomme på det. Behovet for flere praktiserende læger er stort alle vegne, men da Bispebjerg bydel desværre har den korteste middellevetid, mener vi at det er særligt nødvendigt med praktiserende læger i nærområdet her. Vi håber derfor at budgetforhandlingerne afsætter midler til at kommunen kan videre på at etablere et lægehus i Bispebjerg bydel med en medfinansiering fra statens side.

ORIGINALARTIKEL: https://minby.dk/2019/08/13/136915/lokaludvalg-her-skal-pengene-bruges-i-nordvest/

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.