Valg til Bispebjerg Lokaludvalg d. 7 marts – Tilmelding senest d. 21 februar 2018

Du kan være med til at gøre Bispebjerg til en endnu bedre bydel ved at stille op til Bispebjerg Lokaludvalg. Bispebjerg Lokaludvalg skaber dialog mellem byens borgere og Rådhuset – og rådgiver kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer i byen. Bliv medlem af Bispebjerg Lokaludvalg og gør en forskel i din bydel!

I lokaludvalgene kan du få erfaring med lokaldemokrati, politik og byudvikling. Du kan være med til at arrangere begivenheder – og sætte de mærkesager, du har på dagsordenen.

Du skal blive medlem af Bispebjerg Lokaludvalg, hvis du har lyst til at..

• Præge politiske beslutninger og sager i bydelen med mulighed for at få indflydelse.

• Lave forslag til Bispebjergs udvikling og igangsætte projekter, der gavner bydelen. Du skal derfor også have mod på at gennemføre projekter.

• Få kontakt til bydelens lokale foreninger og skabe et netværk.

• Skabe sammenhæng mellem hverdagslivet i Bispebjerg og de politiske dagsordener i København.

• Og så skal du kunne afsætte tid til et månedligt møde på ca. 3 timers varighed.

Læs mere om Lokaludvalget og valg i folderen her.

_________________________________________________________________________________

Hvis du er lokaludvalgsmedlem

Som lokaludvalgsmedlem skal du kunne afsætte tid til ét månedligt møde af cirka 3 timers varighed og til at deltage i mindre arbejdsgrupper indenfor dine interesseområder. Som Lokaludvalgsmedlem skal du kunne sætte dig ind i og have interesse for udviklingen af store dele af Bispebjerg.

I lokaludvalget bliver du valgt for 4 år af gangen. Dog har lokaludvalgsmedlemmer to suppleanter og kan til en hver tid afstå fra arbejdet og give plads til suppleanterne. (Lige nu arbejdes der på et suppleringsvalg). Denne valgperiode løber fra slutningen af februar 2018 til starten af 2022.

__________________________________________________________________________________

Bindeled

Der er 12 lokaludvalg i København. Hvert lokaludvalg har 23 medlemmer, hvor valgperioden normalt er 4 år. Bispebjerg Lokaludvalg har eksisteret siden 2007.

Lokaludvalgene skaber dialog med byens borgere, og rådgiver kommunen om lokale idéer og ønsker til forbedringer i byen. Lokaludvalgene samarbejder med lokale foreninger, forvaltninger, institutioner, borgernetværk m.fl., om aktiviteter i bydelene. Lokaludvalgene råder også over puljemidler, som uddeles til lokale projekter og aktiviteter til gavn for bydelen.

I hver lokaludvalg sidder en repræsentant udpeget af hvert af de politiske partier i borgerrepræsentationen. Cirka 14 medlemmer af Lokaludvalget repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser m.fl. indenfor alt fra skolebestyrelser til foreninger med lokale aktiviteter.

De cirka 14 medlemmer vælges d. 7 marts 2018. Det er ikke en forudsætning for at være med, at du har bopæl i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter.

__________________________________________________________________________________

Retningslinjer og valgregler 

Du kan stille op til Bispebjerg Lokaludvalg, hvis du:

  • Repræsenterer en forening, en brugerbestyrelse el. lignende, der er aktiv i Bispebjerg bydel.
  •  Er fyldt 18 år.
  • du behøver ikke at bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter.

Hvis du ønsker at stille op, skal du sende følgende information om din forening inden d. 21 februar:

  • For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget kræves, at der er mindst to medlemmer i foreningen, at foreningen har et sæt vedtægter og at der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lignende.
  • Foreningen skal senest to uger inden valgmødet indsende kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretær.

Du kan hente tilmeldings blanketten her. 

Læs retningslinjer for valg her og kommissorium for lokaludvalgene her.

Eller har du et spørgsmål? Læs Københavns Kommunes FAQ om Lokaludvalgs valg.

________________________________________________________________________________

Vigtige datoer

Her kan du se en oversigt over vigtige datoer, hvis du ønsker at stille op til Bispebjerg Lokaludvalg:

• Vil du vide mere – møde  –  tirsdag d. 16. januar 2018 
• Tilmeldingsfrist  – onsdag d. 21. februar 2018 Hent tilmeldingsblanket
• Informationsmøde for tilmeldte – mandag d. 26. februar 2018 
• Valgmøde – onsdag d. 7. marts 2018

Til informationsmødet vil vi introducere dig til valgproceduren og hvad Bispebjerg Lokaludvalg arbejder med. Hvis du gerne vil stille op, skal du tilmelde dig som kandidat inden d. 21. februar og deltage i valget den 7. marts 2018.

Kontakt os på bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk  eller 26 25 10 17, hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

___________________________________________________________________________________

Hvordan foregår valget?


Valget den 7. marts er et repræsentantskabsvalg. Idéen med denne valgform er, at foreningslivet i Bispebjerg vælger, hvem der skal repræsentere dem i lokaludvalget.

Det betyder, at du skal tilmelde dig valget, som repræsentant for en forening, for at kunne stemme til valget (og stille op). Således skal du indsende samme dokumentation, som hvis du stillede op, senest den 21. februar. Hent tilmeldingsblanket. Hvis du ikke tilmelder dig, kan du kun få lov til at observere valget og du har derfor ikke taletid.

Mere information om, hvordan valget d. 7 marts helt konkret foreløber, kommer snart.
0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.