Succesfuldt regnvandsmøde

Søndag d. 22. april satte Bispebjerg Lokaludvalg fokus på håndtering af regnvandet og cirka 60 villaejere fra bydelen var med. Dagen bød på hele 5 oplæg og herefter en udstilling og mulighed for at snakke med eksperterne en-til-en. Oplæggene rummede alt fra en overordnet introduktion til kommunens arbejde med klimatilpasning og skybrud, til en introduktion til højvandsslukke og pumpebrønde, hvordan du etablerer faskiner, regnbede mm. Temadagen er en del af Lokaludvalgets fokus på klimatilpasning.  

Om kommunens tiltag og ideer til hvordan du selv kommer igang med lokalafledning af regnvand (LAR) se www.kk.dk/klima – søg på klimatilpasning eller LAR

En metodeguide til regnvandsløsninger se www.spildevandscenter.dk/regn

Generelt og overordnet introduktion til emnet www.laridanmark.dk

Vanløse grundejersammenslutnings initiativer til fælles løsninger på grønne områder www.vgs.dk   

Vil du med rundt og opleve konkrete eksempler på, hvordan man håndterer regnvandet? Bispebjerg Lokaludvalg inviterer på en række ekskursioner, hvor vi skal rundt og opleve forskellige tiltag i boligforeninger eller villaområder. Hvis du er interesseret i at vide mere, så kontakt miljømedarbejder Tanja Møller Jensen på ZM9U@okf.kk.dk