Borgermøde og høring om miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Kom med til HOFOR og Miljøstyrelsens borgermøde d. 21. februar kl. 19 på Biblioteket, Rentemestervej 76 i forbindelse med forudgående høring om miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel.

HOFOR og Novafos er i gang med et projekt om etablering af ny skybrudstunnel i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte. Miljøstyrelsen er i dette projekt myndighed for miljøvurderingen.

Skybrudstunnellen får gren fra Lygten til Ryparken ud i Svanemøllebugten samt en gren fra Nordkanalen via. Dyssegårdsparken og Søholmslund til Svanemøllens Kaserne og videre til Svanemøllebugten.

Miljøstyrelsen vil gerne have dine ideer og input til, hvad miljøvurderingen bør indeholde af emner.

Miljøkonsekvensrapporten skal hvad skybrud­stunnelen har af direkte og indirekte virkninger på mennesker, natur, jord, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv.

Miljøpåvirkninger fra tunnelprojektet forventes at være:

  • Trafik
  • Støj og vibrationer
  • Vandkvalitet i søer, vandløb og hav
  • Natur og grønne områder
  • Jord og grundvand

Læs mere om miljøvurderingen og hvordan du kan give dine input på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/skybrudstunnel

Ideer og forslag kan sendes frem til høringsfristen d. 28 februar 2019 via.:
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller på mail mst@mst.dk

Skriv følgende i emnefeltet:
MILJØVURDERING AF SVANEMØLLEN SKYBRUDSTUNNEL, J.NR. MST-531-00023

 

Billedet viser Svanemøllen Skybrudstunnel samt Utterslevledning med strækning og opland. Det område som samler regnvand er markeret med grønt. Hver sort cirkel er en skakt, hvor der skal være byggeplads, når tunnelen anlægges. Der er kun udløbsbygværk ved SVA, PIE og TUB.

 

Billedet er et eksempel på en af de nye skakter i forbindelse med Svanemøllen Skybrudstunnel ved Lygten. Information og billede er fra Københavns Kommunes Spildevandsplan, som er i høring lige nu.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.