Ayfer Baykal besøger Bispebjerg

Prioriteringerne er klar, når lokaludvalget møder teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal til en ryndvisning i Bispebjerg. Der skal tales om udvikling af det grønne kulturhus Karens Hus, om Lersøparken og grønne cykelstier.

Karens Hus skal ombygges
Karens Hus er et byøkologisk inspirations- og kulturhus for foreninger og netværk, der arbejder med miljø, økologi og klimatilpasning. Huset ligger i baghaven til Lersøparken og Skolehaverne og er en grøn perle i Bispebjerg. Bispebjerg Lokaludvalg ønsker, at den fine gamle gule villa bliver brugt som demonstrationsprojekt for energioptimering af huse for villaejere. Det kræver dog nogle investeringer, som Lokaludvalget håber kommunen vil være med til at finde.   

Lersøparken kan hjælpe mod oversvømmelser
Kraftige regnskyl skaber tilbagevendende problemer i Bispebjerg. Problemerne kan dog formindskes, hvis Lygte Åen genoprettes og Lersøen re-etableres. Lokaludvalget vil drøfte disse muligheder med borgmesteren i håbet om at borgmesteren vil arbejde videre med forslagene.

De grønne cykelruter til Bispebjerg
Bispebjerg Lokaludvalg har to grønne cykelruter på ønskelisten til møde med borgmesteren. Den ene cykelrute går fra Mjølnerparken/DSB arealet og Nordvestpassagen under jernbanen. Cykelruten kan passende laves som en del af DSB arealets ombygning. Den anden cykelrute skal gå fra Lersøparken, gennem Bispebjerg hospital og ned til Utterslev mose, måske gennem Bispebjerg Kirkegård. 

Mødet med borgmesteren varer to timer.