36 projekter søger om støtte

Bispebjerg Lokaludvalg skal fordele 1,3 millioner kroner fra Bydelspuljen til lokale projekter i 2012. Ved årets første ansøgningsfrist har 36 projekter søgt om støtte for 1,4 millioner kroner. Den 23. februar træffer Lokaludvalget beslutning om, hvilke ansøgninger, der imødekommes.

Næste ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er den 2. april. 

Mere information
Læs om Bydelspulje.