Ren Sø i år 2027. Hvordan?

Utterslev Mose er et idyllisk parklignende søområde, men vandet heri er stærkt forurenet. Det er ikke bare et problem lokalt,  forureningen går videre til Emdrup Sø og de indre søer, hvor man undrer sig over, at vandet lugter, når det bliver varmt.

Bispebjerg Lokaludvalg har i mange år samarbejdet med Brønshøj-Husum Lokaludvalg om problematikken, og har i foråret 2023 udgivet en rapport kaldet ”Utterslev Mose – god økologisk tilstand i 2027 – hvordan”.

Heraf fremgår, at den bedste løsning på kort sigt er at skaffe mere rent vand til mosen. Det er billigt og let. Storbyens vigtigste vandførende lag, Carlsbergforkastningen, ligger lige under den vestlige del af mosen. Herfra kan 400 000 m3 vand tilføres mosen årligt. Herved kan mosens forurenede vandfase i praksis udskiftes på 1-2 år.

Det forurenede sediment på bunden bør til gengæld ikke røres. Det vil koste kassen, og er i praksis nok umuligt.

Desuden bør København ligesom omegnskommunerne udarbejde en fornuftig plan for, hvordan man på langt sigt afkobler kloakoverløbsbygværkerne.

 

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.