Helhedsplan for Utterslev mose

Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj Husum Lokaludvalg har længe arbejdet for en helhedsplan for Utterslev mose. I budget 2015 er der nu afsat 500.000 kr. til et idéoplæg.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Bispebjerg og Brønshøj/Husum Lokaludvalg igangsætte en kortlægning og koordinering af forvaltningens planer og planlagte indsatser i Utterslev Mose. Derudover inddrages relevante interessenter. Resultatet af kortlægningen og interessentinvolveringen sammenfattes i et idéoplæg til, hvordan en helhedsplan for Utterslev Mose kan struktureres, og hvilke elementer helhedsplanen skal indeholde. Den indledende undersøgelse skal danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt der skal bevilliges yderligere midler til udarbejdelse og implementering af en helhedsplan.

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.