Fredning af Grønne Korridorer

Lokaludvalget har indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening København om at kortlægge 9 konkrete områder i bydelen, som ønskes fredet. Dette arbejde er mundet ud i en rapport, som DN vil tage med til hovedbestyrelsesmødet 1.december. Vi ser frem til at høre beslutningen herefter. Ind til da, kan du læse mere om arbejdet for fredninger her: https://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/projekter/fredning-af-bydelens-groenne-korridorer/