Arbejdet med bydelsplanen

Lokaludvalget har arbejdet på bydelsplanen i cirka et år, baseret på deres viden og dialog med borgere og interessenter.

Bispebjerg Lokaludvalg har arbejdet på bydelsplanen i cirka et år. Bydelsplansprocessen er ikke startet ud fra ingenting, men bygger videre på den viden, der er blevet samlet i lokaludvalget, og som medlemmerne tager med sig. Lokaludvalget har igennem tiden opbygget en stor viden om bydelen gennem utallige møder med borgere og interessenter om aktuelle udfordringer og projekter. Vi har afholdt talrige borgermøder, hvor vi hører lokale beboeres bekymringer for deres kvarterer. Vi har løbende tæt dialog med kommunens forvaltninger om planer for bydelen og vi er ofte på besøg hos lokale samarbejdspartnere for at høre om, hvad der rører sig. Samtidig er lokaludvalgets medlemmer alle aktive borgere i bydelen, der er stillet op, fordi de brænder for bydelen.

Med et nyt lokaludvalg, der blev valgt ind i marts 2022, var der behov for sammen at definere de visioner, vi skal arbejde efter. Der blev taget hul på arbejdet på et weekendseminar i april 2022, hvor lokaludvalget gennem en række workshops identificerede centrale problemstillinger i bydelen og initiativer, der kunne arbejdes videre med.

Herefter har lokaludvalget af flere omgange drøftet bydelsplanen i takt med, at ny viden er kommet frem gennem borgerinddragelsen. Tidligere udkast til bydelsplanen blev sendt til kommentering og drøftelse hos repræsentantskabet, der godkendte planen d. 23. januar 2023. Lokaludvalget godkendte den endelige bydelsplan d. 23. februar 2023.