Adspurgt i en debat om industriens kulturarv i fremtid, var der bred enighed om værdien af kulturarven blandt Borgerrepræsentationens politikere. 

Er Industriens Kulturarv værd at værne om? Har vi de rette planværktøjer? Og lytter vi til borgernes ønsker?

Det var nogle af de spørgsmål, som blev stillet til Borgerrepræsentationens politikere under debatten. Lokaludvalget satte fokus på, hvad vi stiller op, når byudviklingen stiller krav om flere boliger og dermed ombygning eller nedrivning af gamle industri bygninger. Bispebjerg Lokaludvalg efterlyser i denne debat mere kortlægning af, om der er bygninger, rum og miljøer som er værd at bevare.

Under debatten var der bred enighed om, at Industriens Kulturarv er værd at bevare. Men hvordan var der forskellige synspunkter om.

Det er processen, der er behov for at kigge på, blev det sagt af flere af de inviterede politikere.

Med til mødet deltog Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø), medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget Mette Annelie Rasmussen(B), Helle Bonnesen (C) og Jens-Kristian Lütken (V). Herudover deltog Martin Ancher fra Liberal Alliance og Kim Hjerrild fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Se også dette lille indslag fra politikerdebatten her: