Borgerpanelet om tidsbegrænset parkeringszone

Lokaludvalget har sendt høringen om tidsbegrænset parkeringszone i Fuglekvarteret og omkring Lygten ud til borgerpanelet for at få input til lokaludvalgets høringssvar. Find resultatet af panelundersøgelsen her.

Bevar Cafe ViGør

Socialområdet i København er ramt af svære besparelser, og derfor har Socialudvalget besluttet at lukke Cafe ViGør - en beskyttet arbejdsplads indenfor socialpsykiatrien.

Tilmeld dig Bispebjergs digitale borgerpanel

Vi vil rigtig gerne høre, hvad du som borger i Bispebjerg bydel (Nordvest, Emdrup, Ryparken-Lundehus, Bispebjerg og Utterslev) tænker om bydelen. Derfor vil vi invitere dig med i det digitale borgerpanel - på den måde kan du påvirke dit lokalområde.

Vejledning om private fællesveje

Kunne du tænke dig at blive klogere på private fællesveje?  Så kan du hente viden og inspiration i vejledningen om private fællesveje. Vejledningen beskriver de muligheder og forpligtelser, der hører med til at være grundejer på en privat fællesvej.

Kom med til Mosetræf 2018!

Igen i år byder mosetræffet på mere end 30 aktivitetsmuligheder for hele familien. Tag med til mosetræf som afholdes den 3. juni mellem 10.30-16.00.

Industriens Kulturarv i Nordvest - er den noget værd?

Rundtur og debat mandag d. 14. maj kl. 17-19.30 Hvordan kan man gentænke og aktivere industrielle rum og kulturer som kulturarv? I dag kendes Nordvest bedst som de truede rester af et autentisk industrikvarter – en kreativ zone, hvor iværksættere og mindre erhverv som ølbryggere og Skandinavien

Overførselssagen 2018 - Gode nyheder for Bispebjerg!

Der er nu indgået aftale om Overførselssagen for 2018! Der er sat mange penge af til børne- og ungeområdet, og der er kommet midler til mange af de sager Bispebjerg Lokaludvalg har arbejdet med: Der er afsat 76,7 millioner til anlæggelse af en tryg cykel - og gangforbindelse under S-Banen.

Borgerpanelets input til udvikling af Lundehustorvet

Bispebjerg Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med forarbejdet til at etablere et torv, kaldet Lundehustorvet, i området ved Fakta, Emdrup Vænge og Lundehuskirken. Projektet skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2018 med henblik på at opnå midler til selve anlæggelsen. Borgerrepræsentationen skal under budgetforhandlingerne i august drøfte, om der skal sættes midler af.

Parktræf i Lersøparken

KOM TIL PARKTRÆF I LERSØPARKEN Savner du mere natur i parken, flere opholdssteder eller andre aktiviteter? Du kan være med til at præge udviklingen i Lersøparken og Kolonihaveparken ved at komme til parktræf. Torsdag d. 8. marts kl. 15-17.

Resultater fra borgerpanelsundersøgelse om udviklingen af ISS-grunden

ISS-grunden er i dag præget af en meget tillukket bebyggelse mod Møntmestervej og Peter Ipsens Allé, et større parkeringsareal på midten af grunden og flere ældre værkstedsbygninger placeret langs Rentemestervej. ISS-grunden har potentiale til at bidrage til det spirende bymiljø i det omkringliggende område

Hvordan skal ISS-grunden udvikles? Opsamling på workshop og analyse

Grundejeren af ISS-grunden mellem Rentemestervej, Tomgårdsvej, Peter Ipsens Allé og Møntmestervej ønsker et stort boligbyggeri på grunden. Planrammerne for ISS-grunden blev derfor sat i høring hos borgere og lokaludvalg for at sikre at byggeriet bidrager positivt til området.

Hvordan skal ISS-grunden udvikles?

Kom til borgermøde d. 6. februar kl. 19-21 Grundejeren af ISS-grunden mellem Rentemestervej, Tomsgårdsvej, Møntmestervej og Peter Ipsens Allé ønsker et stort boligbyggeri på grunden. Planrammerne er sat i offentlig høring hos borgere og lokaludvalg for at sikre at byggeriet bidrager positivt til området.

Valg til Bispebjerg Lokaludvalg d. 7 marts - Tilmelding senest d. 21 februar 2018

Du kan være med til at gøre Bispebjerg til en endnu bedre bydel ved at stille op til Bispebjerg Lokaludvalg. Bispebjerg Lokaludvalg skaber dialog mellem byens borgere og Rådhuset - og rådgiver kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer i byen. Bliv medlem af Bispebjerg Lokaludvalg og gør en forskel i din bydel!