Tre sager i høring

Bispebjerg Lokaludvalg har tre sager i høring i april måned. Sagerne handler om:

  • Strategien Plads til Naturen
  • ‘En håndrækning til Nordvest’ – om renhold og tomme byggegrunde i Bispebjerg
  • Københavns Klimatilpasningsplan.

Du er velkommen til at bidrage til høringssvarene.

Mere information
Læse mere under Høringer 2011