Trafikmøde i Emdrup

Emdrup skal gerne blive et mere sikkert sted at færdes! Det er målet, når Emdrup Grundejerforening og Bispebjerg Lokaludvalg inviterer til møde om muligheder for trafiksanering i kvarteret. Peter Holst tegnestue har lavet en plan for, hvordan trafiksikkerheden kan optimeres i området, og denne plan indgik i bydelsplanen for Bispebjerg i 2010. Kom og hør om planen og giv dit besyv med. 

Tid og sted
Mødet afholdes tirsdag d. 24. januar kl. 19-21 i Kantorparkens beboerlokale, Kantorparken 4. Alle er velkomne og itlmelding er ikke nødvendigt.   

Mere information
Download Emdrup Trafik