Tilstandsrapport Utterslev Mose

Så er den her!

Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med Brønshøj Husum Lokaludvalg gennem det seneste år arbejdet intensivt med Utterslev Mose. Der er netop blevet udarbejdet en tilstandsrapport, som fokuserer på vandets kvalitet, hvorfor vandet er klacificeret som “økologisk dårligt” og hvilke muligheder der er få at ændre på det. Rapporten er særdeles aktuel da kommunen netop har “Den blå by – vandhandleplan for Københavns kommune i høring”. Vandkvaliteten i Utterslev Mose er den ringeste indenfor kommunens grænser – men ambitionerne og de midler der sættes af til at ændre på kvaliteten er ligeledes ganske ringe. Dette bliver en af de vigtigste pointer i Bispebjerg Lokaludvalgs høringssvar. Hvis du ønsker at vide mere om Vandhandleplanen så tjek www.blivhoert.kk.dk     

Læs rapporten her eller hent den på Bispebjerg Lokaludvalgs sekretariat. Utterslev-Mose-rapport-lille-fil