Storbyhave ved Glentevej i støbeskeen

Glenteparken på Nordre Fasanvej bliver formentlig Bispebjergs første storbyhave. Teknik- og Miljøforvaltningen lægger op til, at der laves et grønt partnerskab med lokale borgergrupper, der skal være med til at stå for en del af driften med storbyhaven. Pengene til projeket skal findes inden for dette års budget, hvor der er afsat midler til Lommeparker og Storbyhaver. Forslaget skal politisk behandles i løbet af foråret.

Behov for et grønt løft
Glenteparken ligger noget klemt inde ved Glentevej 1 mellem Nordre Fasanvej og sporvognstracén. Grunden er i dag noget nedslidt og bliver også brugt til ulovlig parkering. En udvikling, som generer beboere i naboejendommene. Derfor ser Lokaludvlaget frem til, at arbejdet med at skabe et grønt, socialt mødested på grunden kan gå i gang. Lokaludvalget håber, at Glenteparken kommer til at indgå i en større udvikling af byrummet ved Nørrebro Station.

Lange udsigter med de tomme private byggegrunde
Til gengæld skyder forvaltningen ønsket om at lave rekreative områder på de tomme, rodede private byggegrunde til hjørne.  Forvaltningen peger i et brev til Bispebjerg Lokaludvalg på, at man ikke vil anbefale at bruge penge på at klargøre tomme private byggegrunde til midlertidige grønne sociale mødesteder. Grundene er forurenede og det vil være dyrt for kommunen at skifte jorden på grundene for en midlertidig periode. Istedet for at lave midlertidige grønne områder på privatejede grunde, forelår forvaltningen at eksperimentere med kommunalt ejede grunde som Glenteparken.

Bo Asmus Kjeldgaard besøger Glenteparken
Debatten om brugen af de tomme byggegrunde fortsætter, når besøger Bo Asmus Kjeldgaard er inviteret til politisk debat om byrum og tryghed i forbindelse med Sikker By Ugen i Bispebjerg. Debatten foregår onsag den 25. maj kl. 17 – 18.30 på Glenteparken, hvor der også bliver serveret kaffe, givet kursus i graffitiafrensning, bygning af blomsterkasser med mere.

Mere information
Download Teknik- og Miljøforvaltningens brev til Bispebjerg Lokaludvalg om ‘En håndrækning til Nordvest’