Parktræf i Lersøparken

KOM TIL PARKTRÆF I LERSØPARKEN Savner du mere natur i parken, flere opholdssteder eller andre aktiviteter? Du kan være med til at præge udviklingen i Lersøparken og Kolonihaveparken ved at komme til parktræf. Torsdag d. 8. marts kl. 15-17.

Resultater fra borgerpanelsundersøgelse om udviklingen af ISS-grunden

ISS-grunden er i dag præget af en meget tillukket bebyggelse mod Møntmestervej og Peter Ipsens Allé, et større parkeringsareal på midten af grunden og flere ældre værkstedsbygninger placeret langs Rentemestervej. ISS-grunden har potentiale til at bidrage til det spirende bymiljø i det omkringliggende område

Hvordan skal ISS-grunden udvikles? Opsamling på workshop og analyse

Grundejeren af ISS-grunden mellem Rentemestervej, Tomgårdsvej, Peter Ipsens Allé og Møntmestervej ønsker et stort boligbyggeri på grunden. Planrammerne for ISS-grunden blev derfor sat i høring hos borgere og lokaludvalg for at sikre at byggeriet bidrager positivt til området.

Hvordan skal ISS-grunden udvikles?

Kom til borgermøde d. 6. februar kl. 19-21 Grundejeren af ISS-grunden mellem Rentemestervej, Tomsgårdsvej, Møntmestervej og Peter Ipsens Allé ønsker et stort boligbyggeri på grunden. Planrammerne er sat i offentlig høring hos borgere og lokaludvalg for at sikre at byggeriet bidrager positivt til området.

Valg til Bispebjerg Lokaludvalg d. 7 marts - Tilmelding senest d. 21 februar 2018

Du kan være med til at gøre Bispebjerg til en endnu bedre bydel ved at stille op til Bispebjerg Lokaludvalg. Bispebjerg Lokaludvalg skaber dialog mellem byens borgere og Rådhuset - og rådgiver kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer i byen. Bliv medlem af Bispebjerg Lokaludvalg og gør en forskel i din bydel!

Kom med til puljeaften 2018

Vil du med til et spændende lokalt netværksarrangement, som hvert år får besøg af spændende projektmagere, lokale ildsjæle og netværkere fra Bispebjerg?

Bispebjerg har fået ny bydelsplan for 2017-2020

Nu er Bispebjerg bydelsplan 2017-2020 endelig færdig! Bydelsplanen har været undervejs i et halvt års tid - og tager afsæt i borgere i bydelens input, holdninger og ideer samt Lokaludvalgets visioner for den fremtidige udvikling af Bispebjerg.

Frivilligpris 2018 - hvem skal have æren?

Formålet med frivilligprisen er at hylde en forening eller enkeltperson, som udfører en særlig påskønnelsesværdig frivillig indsats, og som dermed kan anspore andre til at gøre en frivillig indsats i bydelen. Udover æren følger en frivilligpris på op til 10.000 kr.