Legepladsen skal shines op

Legepladsen på Mejsevænget skal sættes i stand i 2011. Har du idéer til, hvordan legepladsen kan udvikles, så er det nu, at du skal komme med dine forslag. Lokaludvalget har forslaget om istandsættelse af legepladsen i høring til den 24. januar 2011.

Alle legepladser bliver istandsat
Siden 2008 har en række offentlige legepladser fået et gevaldigt løft. I Bispebjerg er syv legepladser foreløbig blevet sat i stand, og nu står legepladsen ved Mejsevænget for tur. Istandsættelsen af legepladsen sker som led i projektet Plads til Leg, der ved udgangen af 2011 har sat sørget for, at alle kommunens legepladser er blevet renoveret.

Høringsfrist
24. november 2011

Mere information
Download Høringbrev om Plads til Leg
Download Oversigt over offentlige legepladser i Bispebjerg
Link til tidligere høringer om Plads til leg