Inside Out 2400 NV

Inside Out 2400 NV
Flere dimensioner er i spil: Et konkret visuelt og auditivt output, hvor Inside Out 2400 NV ‘vender vrangen ud’ på bygningerne og en social dimension, hvor beboerne vender ‘vrangen ud’ på sig selv. Video- og lydkunst, brug af digitale platforme, dramatisk tekst og performance inddrages som kunstformer, der fortolker det sociale eksperiment i denne synliggørelse af livet i lejlighederne. Der produceres således en række visuelle og auditive repræsentationer af beboerne, deres lejligheder og deres tanker. Lyde og ord samles i lydmontager, der kan opleves både som iscenesatte telefonsamtaler i gadens rum, som en ny form for audiowalks via digitale platforme, der benytter sig af geotagging og via QR koder, der integreres i videoprojektionerne og som kan scannes via smartphones. Projektet er i fuld gang og bliver vist den 21-22 september 2012 fra kl. 20.30 – 23.30 på Møntmestervej.

Klik på link http://insideout2400.dk/ og læs meget mere.