Grøn og klimasikker boligforening

Skal din boligforening være grøn og klimasikret, så kom til en inspirende aften på Utterslev skole tirsdag d. 13. marts. Her får du idéer til, hvordan du kan begrønne facaden, gavlen, taget eller gården i din boligforening.

Grønt og godt for klimaet
Du får ikke bare noget kønt at se på, hvis du begrønner din boligforening. Det grønne tilbageholder også regnvandet og mindsker risikoen for oversvømmelse under skybrud. Og så er det grønne med til at isolere og give et bedre mikroklima.

Til arrangementet kan du møde en række eksperter indenfor området, høre andre boligforeninger fortælle om deres begrønningsprojekter og ikke mindst høre om mulighederne for tilskud.

Tid og sted
Tirsdag d. 13. marts kl. 19 – 21.30 på Utterslev skole, Skoleholdervej 20, 2400 NV.

Mere information
Læs hele programmet Begrnning-arrangement

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig til Tanja Møller Jensen ZM9U@okf.kk.dk.
Arrangementet er målrettet boligforeninger i Bispebjerg bydel.