Efterretninger fra lokaludvalget under coronakrisen

Under coronakrisen har lokaludvalget sendt følgende breve og høringssvar til de politiske udvalg i Københavns Kommune.

  • Vedr. ungdomsboliger på hjørnet Provstevej/Frederikssundsvej. Kommunen er indstillet på at give dispensation til opførelse af ungdomsboliger hvor Fuglereden og et autoværksted ligger. LU har skrevet høringssvar, og lavet en video om sagen, som har fået usædvanlig meget opmærksomhed. De lokale har startet ”Bevar Fuglereden” på facebook.
  • Vedr. lokalplan 261. Lokaludvalget har fået Marianne Bendixen til at skrive en ekspertudtalelse på Lokalplan 261, som vi har vedhæftet til et brev kaldet ”skrot lokalplan 261” til politikerne.
  • Vedr. sikre skoleveje og gangtunneller. Vi har sendt et Høringssvar ifm. en høring om sikre skoleveje og brugen af gangtunneller. I vores bydel var der fokus på skoleveje i Ryparken, og der var ingen kommentarer hertil.
  • Vedr. parkeringsituationen i Nordvest. Vi har sendt et uopfordret brev om parkeringssituationen i Nordvest til TMU. Det er en opfølgning på diverse borgerhenvendelser samt den borgerpanelsundersøgelse som blev gennemført i februar
  • Vedr. arbejdet med Østlig Ringvej. Vi har sendt et uopfordret brev til Ninna Hedeager om arbejdet med Østlig Ringvej
  • Vedr. lersøkilden. Arbejdet med skybrudssøen i Lersøparken er opstartet. Fokus er kun på håndtering af skybrudsvand. Lokaludvalget er optaget af et permanent vandspejl i søen samt at få grundvandsressourcerne op i dagens lys, som både kan bidrage til rekreative oplevelser, biodiversitet, vanding i tørke og give vand til de indre søer som tørrer ud i de varme sommerdage. Derfor er vi sammen med TMF, HOFOR og Miljøpunkt Nørrebro gået på jagt efter Lersøkilden, som efter sigende både skulle have en god vandkvalitet, og i pænt store mængder. Indtil videre er det ikke lykkedes at finde kilden. Der er sendt et uopfordret brev til HOFOR om at finde Lersøkilden.
  • Vedr. lukning af aktivitets- og samværstilbud Mamma Mia. Næstformand Trine Schaltz vil på vegne af Bispebjerg Lokaludvalg deltage i et foretræde for Socialudvalget, når Socialudvalget skal 2. behandle sagen i slutningen af maj. I påsken udarbejdede Bylivsudvalget en facebook-video om lukningen, da det ikke var muligt at invitere til dialog og holde møder under coronakrisen.
  • Praktiserende læger til Bispebjerg. Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et forslag til et tillæg til lokalplan 517, som lovliggør en lægepraksis ved Bispebjerg Torv. Lokaludvalget har sendt et høringssvar.
  • Vedr. Kultur og Fritidsforvaltningens investeringsforslag. Her afgiver lokaludvalget et internt høringssvar.
  • Vedr. Ryparken Idrætsanlæg Lokaludvalget har sendt et brev til Kultur- og Fritidsudvalget da moderniseringen af anlægget har været bremset af anlægsloftet. Lokaludvalget har fået svar fra Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde om, at der nu er sat gang i realiseringen af projektet.

 

 

 

 

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.