Bydelspladsen bliver til

Der bliver bygget, svejset og plantet på pladsen ved Tomsgårdsvej foran BIBLIOTEKET!

Tidligere lå der en Shelltank på området. Tanken er, at den nye plads sammen med BIBLIOTEKET skal være bydelens symbolske centrum. Hovedadgangen til BIBLIOTEKET vil fremover ske fra pladsen. Tanken er også at pladsen skal kunne rumme ophold og udeservering, hvilket er en udfordring på grund af placeringen tæt ved den støjende Tomsgårdsvej. Pladsens form og funktion er blevet til på baggrund af 2 workshops og interview med borgere fra områdeti 2011.