Stærke inputs til integrationspolitik

Lad de mest sårbare kvinder få ro til at styrke deres familier i stedet for at tvinge dem i arbejdsprøvning. Støt foreningerne, så de bedre kan løfte deres del af integrationsopgaverne og få mænd i i...

Container-talk om Nordhavnsvej

Fra den 30. september til den 29. november 2010 kan du besøge en mobil container, og få en snak med fagfolk fra Københavns Kommune om Nordhavnsvej.  Containeren står i øjeblikket på græ...

Bus og metro skal hænge bedre sammen

Københavns Kommune ønsker at forbedre bustrafikken, skabe mindre biltrafik, bedre miljø og flere buspassagerer langs Frederikssundsvej frem til Nørrebro Station. Det indebærer blandt andet, at busser og metro skal h&...

Møde om tryghed i lokalområdet

Vi har den seneste tid oplevet flere episoder med ildspåsættelser, hærværk og anden uro i områderne omkring Smedetoften/ Rentemestervej/Skoleholdervej og Magistervej/Frimestervej. Politiet har i en periode øg...

Byggeriet af Nordhavnsvej går i gang

Teknik- og Miljøforvaltningen camperer midlertidigt på græsplanen ved Ryparkens Idrætsanlæg for at informere om byggeriet af Nordhavnsvej. Det sker den 22. september fra kl. 15-20, hvor forvaltningen...

Bondam i Bispebjerg

Bispebjerg Lokaludvalg inviterer til dialogmøde med Klaus Bondam om forslaget til den nye integrationspolitik for København, som netop er sendt i høring. Mødet holdes mandag den 13. september kl. 18 - 19.30 i Kulturhuset p...

Sikker By: Lokaludvalgets lokale præg

København er generelt en sikker by at bo og færdes i. Bandekonflikten og udfordringer med utilpassede unge udfordrer dog borgeres oplevelse af tryghed i byen. Derfor har tryghed været på dagsordenen i København de...

Klyngeledelse: 5 lokale forbehold

Børn og unge skal formentlig fremover gå i institutioner, der er organiseret anderledes end i dag. Børne- og Ungdomsudvalget arbejder på at etablere "en ny institutionsstruktur i København, hvor institutionerne indg&a...

Lokaludvalgene bliver evalueret

Lokaludvalgene skal have et klare mandat fra Borgerrepræsentationen. Og så skal de blive bedre til at inddrage borgere i det lokalpolitiske arbejde. Det er nogle af konklusionerne fra evalueringsrapporten, som Als Research har udarbejdet ...

Bolsjer og Bydelsplan

Mandag den 16. august inviterer Bispebjerg Lokaludvalg til borgermøde om udkastet til Bydelsplanen for Bispebjerg. Borgermødet afholdes kl. 18 - 21 på Bolsjefabrikken, Lærkevej 11, 2400 NV. Fra kl. 18 - 18.30 byder Lok...

Sikker By: Mindre kriminalitet mere tryghed

København er generelt en sikker by at bo og færdes i. Bandekonflikten og udfordringer med utilpassede unge udfordrer dog borgeres oplevelse af tryghed i byen. Derfor har tryghed været på dagsordenen i København de...

Servicebusserne: Afvikling eller udvikling?

Servicebusserne har ikke nok passagerer. Set i det lys har Lokaludvalget fuld forståelse for, at der skal ske nogle ændringer med servicebussen. Lokaludvalget ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling...

Skoledistrikter skal ændres

Skoledistrikterne er ved at blive revideret i hele byen. Det sker hvert år, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen vurdrer, hvordan skolernes grunddistrikter passer sammen med elevsøgningen og skolernes fysiske faciliteter. Andr...

Masser af sommerferiesjov

Alle har ret til en sjov sommerferie. Med det slogan inviteres alle sommerferiebørn i Bispebjerg til en masse sommersjov på Legepladsen Degnestavnen. Der er blandt andet teater, musik, dans, udflugter, leg og sport på programmet. D...

Ny hjemmeside

Vi er stolte over at kunne løfte sløret for vores nye hjemmeside. Vi har arbejdet hårdt på at gøre den god ved øjet og nem at navigere rundt på. Så vi håber du hurtigt og ubesværet finde...