Emdrupvej 22

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...

Modernisering af Ryparken Idrætsanlæg - ideer på vej

Gennem flere år har Bispebjerg Lokaludvalg ønsket, at bylivet i Ryparken får bedre kår, og at sammenhængskraften styrkes. Derfor har lokaludvalget afsat midler til et skitseforslag, der kan sætte ord og billeder på, hvordan Ryparken Idrætsanlæg vil kunne åbnes op og invitere de lokale borgere indenfor, så der samtidig er rum for idrætsudøverne. Her kan du se, hvad vi lader os inspirere af.

En bedre Utterslev Mose

Konferencen er for folk med interesse for Utterslev Mose, interesseorganisationer, embedsfolk i København og omegnskommuner samt politikere. Konferencen er arrangeret af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i samarbejde med Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, som et led i arbejdet med en ”Helhedsplan for Utterslev Mose”.

Visionsaften: Modernisering af Ryparken Idrætsanlæg

Gennem flere år har Bispebjerg Lokaludvalg ønsket at bylivet i Ryparken får bedre kår, og at sammenhængskraften styrkes. Derfor har lokaludvalget afsat midler til et skitseforslag, der kan sætte ord og billeder på, hvordan Ryparken Idrætsanlæg vil kunne åbnes op og invitere de lokale borgere indenfor, så der samtidig er rum for idrætsudøverne.

Puljeaften 2017 - Fra den gode ide til virkelighed

Vil du gerne høre mere om spændende lokale projekter i din bydel? Bispebjerg Lokaludvalg, Områdefornyelse Nordvest og Områdefornyelse Fuglekvarteret inviteret til: Puljeaften 2017 d. 24 januar fra 17.30-20.30 på BiBLIOTEKET Rentemestervej 76, 3. sal.  - Kom og hør hvordan du søg

Tryghed på Bispebjerg - Opfølgningsmøde d. 11. januar kl. 19

Efter borgermødet d. 1 november om tryghed på Bispebjerg, inviterer Områdefornyelse Nordvest, Bispebjerg Lokaludvalg og Københavns Politi til: Workshop d. 11 januar fra 19-21.00 på BIBLIOTEKET Rentemestervej 76, 3. sal. Til workshoppen kan du bi

Rentemestervej 17 (3. høring)

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...

Omlægning af Børnecenter København (BCK)

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...

Fakkeloptog: For et trygt Nordvestkvarter

I forbindelse med urolighederne i Bispebjerg bydel har gruppen Tryghed og Fællesskab i NV arrangeret et fakkeloptog d. 15 december fra 18-20. Fakkeloptoget er et udtryk for at borgere i Bispebjerg bydel i fællesskab siger fra overfor de uroligheder, der har været den senere tid.

Bliv klogere på hvad lokaludvalget laver i din bydel

Her er en lille video, der fortæller om hvordan du som medlem i lokaludvalgene kan være med til at beslutte, hvordan netop din bydel skal udvikle sig. Videoen er fra 2014, da der sidst var valg. Der er valg igen i 2018, hvor du jo kan overveje at opstille.