Bydelspuljen støttede i 2017

 Februar  Bispehjemmet: Løvfaldstur: 31.000 kr. Fritidscenter Bispebjerg Syd: Folkekøkken for unge: 15.000 kr. Street Society: Basketball for Nordvest Ungdom: 28.000 kr. Teater Batida: Pop-up teater og folkekøkken: 13.450 kr.

Skitseforslag af Lundehus Torvet

STED by - og landskabsarkitekter har på baggrund af Bispebjerg Lokaludvalgs workshop d. 9 november om Lundehus Torvets fremtid udarbejdet et skitseforslag. Forslaget lægger vægt på de potentialer og udfordringer deltagere til workshoppen, mener torvet besidder.

Lundedalsvej 17

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...

Emdrupvej 22

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...

Modernisering af Ryparken Idrætsanlæg - ideer på vej

Gennem flere år har Bispebjerg Lokaludvalg ønsket, at bylivet i Ryparken får bedre kår, og at sammenhængskraften styrkes. Derfor har lokaludvalget afsat midler til et skitseforslag, der kan sætte ord og billeder på, hvordan Ryparken Idrætsanlæg

En bedre Utterslev Mose

Konferencen er for folk med interesse for Utterslev Mose, interesseorganisationer, embedsfolk i København og omegnskommuner samt politikere. Konferencen er arrangeret af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i samarbejde med Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, som et led i arbejdet med en ”Helhedsplan for Utterslev Mose”.

Visionsaften: Modernisering af Ryparken Idrætsanlæg

Gennem flere år har Bispebjerg Lokaludvalg ønsket at bylivet i Ryparken får bedre kår, og at sammenhængskraften styrkes. Derfor har lokaludvalget afsat midler til et skitseforslag, der kan sætte ord og billeder på, hvordan Ryparken Idrætsanlæg vil kunne åbnes op og invitere de lokale borgere indenfor, så der samtidig er rum for idrætsudøverne.

Puljeaften 2017 - Fra den gode ide til virkelighed

Vil du gerne høre mere om spændende lokale projekter i din bydel? Bispebjerg Lokaludvalg, Områdefornyelse Nordvest og Områdefornyelse Fuglekvarteret inviteret til: Puljeaften 2017 d. 24 januar fra 17.30-20.30 på BiBLIOTEKET Rentemestervej 76, 3. sal.  - Kom og hør hvordan du søg

Tryghed på Bispebjerg - Opfølgningsmøde d. 11. januar kl. 19

Efter borgermødet d. 1 november om tryghed på Bispebjerg, inviterer Områdefornyelse Nordvest, Bispebjerg Lokaludvalg og Københavns Politi til: Workshop d. 11 januar fra 19-21.00 på BIBLIOTEKET Rentemestervej 76, 3. sal. Til workshoppen kan du bi

Rentemestervej 17 (3. høring)

Nyhed fra Bliv Hørt. På Bliv Hørt kan du se alle høringer i forbindelse med planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne...