Frivilligpris 2016

Hvert år holder Bispebjerg Lokaludvalg en Puljeaften for alle frivillige aktører i bydelen for at fremme muligheden for netværk på tværs og for at fejre og værdsætte, at der er så mange lokale ildsjæle på Bispebjerg, som ønsker at bidrage til lokalmiljøet på tværs af interesser for naturen, det sociale, kultur mm.

På årets puljeaften d. 26. januar blev Bispebjerg Frivilligpris 2016 uddelt for at anerkende og sætte fokus på en frivillig indsats her i bydelen som særlig påskønnelsesværdig. Der er stærkt engagement på Bispebjerg, og det ønsker lokaludvalget at hylde.

 

FPBlogo

 

Bispebjerg Frivilligpris 2016 blev delt mellem en enkeltpersons ihærdige indsats og en organisation, der engagerer mange frivillige til gavn for bydelen.

Det var en rigtig svær beslutning at vælge en prismodtager, for der var så mange imponerende forslag til at anerkende de gode frivillige her i bydelen.

Prismodtagerne blev:

 

 Ane Marie Henriksen (Ildsjæl for sit lokalmiljø og natteravn)

og

 Trampolinhuset (Asyl- og flygtninge aktivitetstilbuddet)

 

Som begrundelse for at udpege Ane Marie Henriksen blev blandt andet sagt:

Lokaludvalget vil gerne hylde Ane Maries mangeårige frivillige indsats på Bispebjerg – både som initiativtager til at oprette natteravnene og for hendes brede indsats i lokalområdet – hun udgør et mønstereksempel på lokalt engagement. Ane Marie har engageret sig i Agendaforening Nordvest, Foreningen Kulturnet og i Københavns Fødevarefællesskab. Hun spillede en vigtig rolle i at få etableret et godt naboskab i SeniorBO med et nyt “ollekolle” og senest med etableringen af højbede i Degnegården.

 

Som begrundelse for at udpege Trampolinhuset blev der lagt vægt på at:

Trampolinhuset er et brugerdrevet kulturhus, der hjælpe asylansøgere og flygtninge fra Københavnsområdet og lokale borgere, der har et behov for hjælp til at tage del i det danske samfund. I Trampolinhuset er et alternativt greb om integration, hvor eksempelvis stærke demokratiske principper administreres af husets mange frivillige, heriblandt mange fra Bispebjerg og Nørrebro. Trampolinhuset er et forholdsvist nyt sted i bydelen, og lokaludvalget håber at der med prisen, er flere i lokalområdet, der besøger det.

IMG_0804

 

 

 

 

 

 

Blandt de indstillede udover prisvinderne var:

  • Poul Damgaard, der i 10 år har været formand for KFUMs Foldboldklub. Han har ulønnet præsteret at få en lille landsbyklub i storbyen til at hænge sammen sportsligt, organisatorisk og økonomisk. Udover det har Poul det seneste år været frivillig i Fødevarebanken, hor har har hjulpet med at køre mad ud til sociale væresteder for de svageste grupper i samfundet. Poul har været ildsjælden bag et initiativ, der har skaffet hele to nye petanquebaner til Bispebjerg, der vil blive anlagt på Bispebjerg Torv og i Emdrupparken.
  • Zainab Nasrati er initiativtager og projektmager i Ordskælv! for dansk forskellighed – et skriveprojekt for unge, som får unge på Bispebjerg og Nørrebro til at fortælle deres egne historier om at være konvertit, praktiserende muslim, ateist og om tro i et moderne Danmark. Det er Zainabs intention at give de unge ejerskab, mod og blod på tanden til at bidrage til samfundsdebatten. Det er på grund af Zainabs engagement at koncept, deltagere og mentorer og fundraising er lykkedes.
  • Adam Wass er med sine 19 år en helt særlig ildsjæl, der gennem sit virke som kredsleder og børneleder i FDF K27 Lundehus Sogn har gjort en kæmpe indsats for at skabe gode oplevelser i naturen for børn i Emdrup og Ryparken. Hans frivillige indsats i FDFkredsen mm. har betydet at weekendture, hytteture, Halloween-græskar-aftenen  og utallige onsdagsmøder. Han er i fuld gang med at planlægge den næste aktivitet – FDFs landslejrs og kredsens 75 års jubilæum i februar.
  • Britt Boesen har udviklet et alternativt galleriværksted i Utterslevmose og hængt malerier op i træer og buske om kvinders naturlighed. Britts kreative energi har også givet sig til udtryk i hendes gavlmaleri på Schous Børnehus på Dorteavej, der er blevet prydet med fisk.

 

  • Frivilligcenter SR-Bistand har huset fuldt af frivillige socialrådgivere, jurister, psykologer og andre, der gør en uvurderlig indsats for at rådgive og hjælpe borgere med gældsrådgivning, socialjura, psykologisk bistand mm. I 40 år har Frivilligcenter SR-Bistands brugere fundet stor støtte i at få hjælp fra de mange frivillige, som i dag tæller over 65 personer, der alle er årsagen til at frivilligcenteret fungerer.
  • Fødevarebanken er en nonprofit forening, som modtager overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder mm. som af frivillige sendes videre ud til organisationer, der arbejder for socialt udsatte – heriblandt borgere på Bispebjerg. Over 100 frivillige løser denne opgave 6 dage om ugen og fordeler 650 tons overskudsmad ud, der ellers ville gå helt til spilde.
  • CPH Youth er en helt særlig fodboldklub, der er 100 % frivilligt drevet, og som arbejder tæt sammen med Lundehusskolen og Tagensbo Skole. I dag har klubben 150 børn tilknyttet i et område, hvor idrætsaktivitetsniveauet er lavt i forhold til landsgennemsnittet. Der er skabt en helt særligt klubmiljø her, med fokus på trivsel og plads til alle. Klubben arbejder med trivsel sammen med DBU og Redbarnet.
  • Rymarksvænges Aktiv Center – også kaldet RYAC – er en institution, der engagerer mange frivillige i nærområdet ved Ryparken-Lundehus gennem aktiviteter for børn og unge. Julemarked, sommerfest, loppemarkeder, beboerforeningsmøde mm. er med til at skabe vigtige sociale rammer. Dertil er RYAC med til at understøtte kvindetræning og den lokale pensionistklub med lån af motionslokaler – og endelig så er RYAC med til at trygheden ved deres gadeplansmedarbejder indsats.
  • Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik der ligger på Frederiksundsvej og som er båret af frivillige – især pensionister – der gør et stort frivilligt arbejde for at skaffe penge til nødhjælp og som samtidig gavner andre i lokalområdet, der kan få mulighed for at købe tøj for en billig penge.
  • Københavns Skolehaver – båret af frivillige, som fungerer som inspirator for andre Udover at skolehavernes gæster og havedyrkere får mulighed for at befinde sig i de smukke naturomgivelser midt i byens centrum gør de frivilliges indsats det også muligt at flere lærer om grøntsager(sund kost), økologi og biologisk mangfoldighed.

 

 

 

 

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.